Vad lär man sig på en HLR-utbildning i Stockholm?

På en HLR-utbildning i Stockholm kommer du lära dig hur du ska göra i livshotande situationer. Då behöver du använda kunskaper om hjärt- och lungräddning.

Under din utbildning kommer du bli bekant med några olika livräddningstekniker som du med enkla hjälpmedel kan använda. Att kunna använda en defibrillator är en bra sak att kunna. Den brukar dessutom vara halvautomatisk och det innebär att den ger dig instruktioner under tiden.

Du kommer bli en av de som deltar i en certifierad HLR-utbildning. Det innebär att du har full rätt att använda dina kunskaper i det privata såväl som i det rent professionella. Du kanske arbetar på en camping. Där kan det lätt hända att en gäst får en hjärtattack. Då är det fint att veta hur man gör.

HLR-utbildning i Stockholm innebär mycket praktiska övningar

Det kan hända att du övar i grupp för att gå igenom förloppet vid ett hjärtstopp till exempel. Det finns flera sätt att gå tillväga men det är viktigt att veta vilket som är effektivast. Finns det en defibrillator i närheten är den ett utmärkt verktyg att ta till. Du kommer då att arbeta tätt tillsammans med den apparaten.

Steg för steg tar du dig igenom alla moment när det gäller hur man hjälper till om en person har fått stopp i luftvägarna. Skulle det vara ett totalt luftvägsstopp är det sekunder som gäller innan det annars kan orsaka kvävning eller hjärtstopp. Med andra ord lär du dig agera på två tillstånd som kan vara direkt livshotande.

Publicerat den
Kategoriserat som Hälsa