Förbättra ditt välmående med rätt färger i hemmet

Färgerna som vi har runt omkring oss, på vår arbetsplats och i vårt hem kan påverka hur vi mår och känner oss enligt vissa. Är du i färd med att måla om hemma, och skall anlita en målare i Stockholm, kan det kanske vara bra kunskap för dig att veta vad de olika färgerna har för inverkan på dig. Här nedan berättar vi om vad diverse vanliga väggfärger kan ha får inverkan på hur du känner dig och mår.

Vit – neutrala färg som skapar rymd

Vit, eller brutna vita nyanser, är kanske den absolut vanligaste väggfärgen i skandinavien. I större delen av världen symboliserar vitt oskuld, renhet och frid. Vitt har en fantastisk egenskap att göra att små rum känns större och vita rum känns ofta städade och fräscha. Dock kan det slå över och ett vitt rum som är sparsamt möblerat kan upplevas som kliniskt, kallt och opersonligt. För den som har en brokig och färgglad inredning i övrigt ger vit en bra och neutral bas som framhäver möblemanget men för den som redan har mycket vitt och grått kan det vara lämpligt med en annan kulör för att få en ombonad upplevelse.

Blå – en passande färg för sovrummet

Enligt studier påverkar den blå färgen oss så pass mycket att man kan få en lugnare hjärtrytm av att vistas i blå rum. Att vi blir så lugna och avslappnade av den blå färgen kan ha att göra med att vi förknippar den med trygghet och att vårt förhållande till färgen delvis är genetiskt. Blått vatten är säkert att vistas i och en blå himmel innebär att det varken brinner eller att vi behöver skydda oss mot regn. Den blå färgens fantastiska egenskaper att stilla människor har bland annat gjort att man provat att ha blått gatljus på vissa ställen för att sedan märka att kriminalitet och våld minskat på dessa platser.

Gul – för ett lekfullt barnrum

Den gula färgen gör oss pigga, vakna och mer kreativa. Gult sätter stimulerar hjärnan och sätter igång nya tankeprocesser. Färgen snabbar upp tempot och använts i logotyper hos flertalet företag som just vill peka på sin snabbhet. Gult skall man använda med måtta, för mycket gult kan ha en motsatt effekt. Är du osäker på hur mycket gult då tål? Börja med en fondvägg!

Lila – ger din matsal ett exklusivt intryck

Färgen lila var länge mycket kostsam att framställa därför blev den förknippad med exklusivitet. Än idag ser många lila som en lyxig färg. Lila ses också som en färg med koppling till andlighet och religion. Den liturgiska färgen lila används främst under fastan och i advent. Färgerna blått och rött, som utgör lila, både stimulerar och lugnar ner, därför kan lila fungera mycket bra i ett sällskapsrum som i en matsal eller i ett vardagsrum.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips

HLR-utbildning Stockholm – lär er rädda liv

Varje år drabbas ungefär 10.000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Här räknar vi heller inte de personer som drabbas av detta inne på sjukhus och exempelvis som en följd av komplikationer i samband med en operation eller en annan skada. 10.000 personer ger ungefär 25 personer varje dag. Tyvärr så är det många av dessa som inte överlever, men de som de facto gör det har samtliga en snabb aktion från förbipasserande att tacka. 

Drabbas man av plötsligt hjärtstopp så är den avgörande fråga var det sker – och huruvida de personer som finns i närheten kan HLR. Ju fler som kan HLR – desto större chanser har man till överlevnad i samband med ett plötsligt hjärtstopp. Vem som drabbas är omöjligt att säga – men en HLR -utbildning i Stockholm kan göra en enorm skillnad. Det kanske är du som räddar livet på en kollega? 

HLR – Hjärt och lungräddning – är något som alla borde kunna. Tyvärr har man sett att detta fallit i glömska. Förr så ordnade allt från skolor vidare till föreningar och arbetsplatser speciella dagar avsatta för en HLR-utbildning i Stockholm, men numera så är detta mindre vanligt förekommande. Här kan man som företag agera och boka in en HLR-utbildning som sker på plats i de egna lokalerna och där samtliga anställda ges en möjlighet att lära sig att rädda liv. Det är dels något som verkligen gör skillnad i skarpa lägen, men dels också något som stärker moralen inom ett företag. Kostnaden är blygsam sett till den ovärderliga kunskap som man tillskansar sig. 

HLR-utbildning i Stockholm – så går HLR till 

Vad får man då lära sig vid en HLR-utbildning i Stockholm? Vi ska snabbt gå igenom grunderna för en HLR, men innan dess så ska vi även peka på det uppenbara. Att ha teoretisk kunskap är en sak – att ha praktisk sådan är en helt annan. Vid en HLR-utbildning så kommer du att få träna praktiskt på medföljande – och realistiska – dockor som visar exempelvis hur pass hårt du måste trycka i samband med bröstkompressionerna. Denna träning blir ofta en ögonöppnare för många: man tror att det räcker att trycka lite grann, men man måste ner minst fem centimeter för att det ska göra skillnad. 

En annan viktig detalj innan vi går igenom HLR är följande: det viktiga är att du de facto agerar om en person drabbas av plötsligt hjärtstopp och inte andas. Att göra någonting är bättre än att inte göra någonting alls. Även om du, baserat på det vi skrev ovan, skulle trycka ner bröstkorgen i 2-3 centimeter snarare än 5 så kan det ändå göra skillnad. Våga agera: det kan rädda liv! 

Med det sagt, så här ser grunderna i en HLR ut: 

  1. Börja med att placera personen på rygg och fatta dina händer ovanpå  varandra varpå du lägger dem ovanpå bröstet på den drabbade. Tryck sedan trettio gånger på bröstet med ett tempo som motsvarar ungefär 120 tryck i minuten. Lägg därefter din ena hand mot personens panna och två fingrar under hakan och för huvudet uppåt/bakåt.
  2. Placera dina läppar mot personens och blås in luft – i ungefär en sekund – två gånger. Gå sedan vidare till bröstkompressioner igen och varva mellan inblåsningar och kompressioner till dess att ambulansen anländer. Kom ihåg att det kan vara fysiskt jobbigt med HLR. Se gärna till att engagera andra och byt av i intervaller. Viktigt är att man aldrig ger upp. Du väcker inte personen, men din insats syresätter alla viktiga organ och musklerna! 
Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Hälsokontroller ger svar på hur du mår

Ett problem i dagens samhälle är att vi sällan agerar preventivt. Rent konkret så kan detta exemplifieras av sjukdomar och ohälsa. Det är först när vi känner att någonting är fel som vi vänder oss till sjukvården och väl där så kan det vara i absolut senaste laget. Samma sak gäller för psykisk ohälsa som under senare år kommit att bli än mer aktuellt: vi missar varningssignaler och kör på hela vägen till dess att vi når väggen; varpå en lång rehabilitering krävs innan vi åter är på fötter igen. 

Genom hälsokontroller i Stockholm kan man agera preventivt och i ett förebyggande syfte: man tar reda på hur man mår både mental och rent fysiskt och kan genom detta också identifiera risker och problem innan de hunnit växa sig stora och akuta. Hälsokontroller i Stockholm fungerar både för den enskilde individen och för företag. Du som privatperson kan anmäla dig för en kontroll och likväl så kan även företag göra detta som ett led om att värna om arbetsmiljö och företagshälsa. Det senare är något som både rekommenderas och som kan visa sig vara något som sparar enorma pengar. 

Problem med sjukdagar? Förebygg genom hälsokontroller 

Hur är egentligen arbetsmiljön på ert företag? Hur mår de anställda rent fysiskt – men framförallt mentalt? Stress är idag en av de största riskerna som finns i vår samhälle och man kan numera se att detta räknas som en folksjukdom. Våra arbeten har stor del i detta och många arbetsgivare erbjuder arbetsplatser som ställer orimliga krav på prestation. Förr eller senare så tar det stopp och då står man där med en personal som mår dåligt och där sjukskrivningar – både kortare och längre sådana – börjar dyka upp. Sjukskrivningar som kostar enorma pengar. Detta kan förebyggas genom hälsokontroller i Stockholm där man som företag – beroende på storlek – avsätter en eller flera dagar för att låta varje anställd testas för exempelvis blodtryck, immunförsvar, levervärden, puls och hur vitamin- och mineralintag ser ut. 

Utöver detta så handlar det även om att reda ut hur man mår på insidan. Känner du dig nedstämd? Upplever du ångest över jobbet? Har du svårt att skilja på vardag och jobb och känner du stress över saker som ska göras på jobbet även under helgen? Detta är frågor som ventileras och där svaren som ges kan ge ett företag svart på vitt hur de anställda egentligen mår – samtidigt som man också kan få tips om vilka åtgärder som kan göra skillnad. Vad gäller den fysiska statusen så mår alla företag bra om de anställda håller en bra fysik. Kanske kan exempelvis en utmaning om x antal steg per dag vara något som kan fungera som en motiverande morot? 

Det finns massor av lösningar att använda för att skapa en bättre företagshälsa och bättre arbetsmiljö. Grundproblemet ligger inte där – det ligger i att man inte uppfattar signalerna som finns när folk inte mår bra. Genom regelbundna hälsokontroller i Stockholm så blir dessa signaler betydligt starkare. Som företag så gör man en rejäl investering i denna fråga. Både för sina anställda och för den framtida omsättningen. 

Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Vad betyder HLR?

HLR står för hjärt-lungräddning och är en första hjälpen-behandling som gör för att få igång andningen och hjärtslagen hos en person som fått hjärtstopp. Ju fortare man kommer igång med inblåsningar och bröstkompressioner desto större chans har den som drabbats att överleva och tillfriskna. Idag överlever dubbelt så många ett bevittnat hjärtstopp som på 90-talet. Det beror bland annat på att många kan utföra HLR. Hjärt-lungräddning räddar hundratals liv i Sverige varje år. 

HLR-utbildningar

Du kan gå en utbildning i HLR oberoende var du bor i Sverige. Det finns HLR-utbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö och i de flesta mellanstora svenska städer. Många företag ordnar HLR-utbildning för sin personal som en del av företagshälsovården. Kunskapen att göra HLR har du med dig både på arbetet och på din fritid. För att hålla kunskapen färsk bör man göra om utbildningen ungefär vart 3-5 år. I en HLR-utbildning finns flera fysiska element, att gå en videokurs eller liknande är inte samma sak som att få träna och prova rent fysiskt hur man gör hjärtmassage eller mun-mot-mun metoden. 

Det finns HLR för barn och vuxna. Hur man skall göra skiljer sig, mest på grund av att vuxna är mycket större än barn. På vuxna behöver man till exempel ta i ganska mycket när man gör hjärtmassage medan spädbarn kräver mer precision än kraft. 

Om någon får hjärtstopp

Vare sig man gått en HLR utbildning eller ej så är det första man skall göra att ringa 112. Är ni flera på plats kan en person larma 112 och en annan hämta en hjärtstartare medan du påbörjar HLR. Larmpersonalen vid 112 kommer berätta hur du skall göra. I det läget får man göra så gott man kan tills hjälp anländer. När hjärtat slutar slå så leder det till syrebrist i hjärnan vilket inom 3-4 minuter kan orsaka hjärnskador och sedan leda till död. Målet med HLR är att försöka hålla igång hjärtat på konstgjord väg tills dess att ambulanspersonalen kommer fram.

Att vara med om att en person får hjärtstopp är traumatiskt för alla som är i närheten och att vara maktlös i en sådan situation är hemskt. Genom att gå en HLR-utbildning är man förberedd och kan ta ansvar för sina medmänniskor. 

Varför får man hjärtstopp?

Det finns flera anledningar till att man får hjärtstopp. Oftast beror det på att man har hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärtstopp kan också orsakas av förgiftning, drunkning, en kraftig elektrisk stöt eller överdosering av läkemedel.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Ge ett bättre första intryck

Det är ingen myt att det första intrycket av en människa ofta är det som består. Det har i en tid där allting går fortare, där vi blir allt mer stressade och där vi har mindre tid över för varandra blivit allt viktigare att också ge ett bra första intryck. Något som kan innebära stora problem för personer som kanske är blyga av naturen och inte beredda att ta för sig innan de lär känna andra människor. Det här gäller både i det privata livet och i yrkeslivet och tyvärr gör detta att många företag missar många duktiga personer och istället väljer någon annan som gett ifrån sig ett bättre första intryck – men som i grunden är sämre.

Dessutom – och detta är ännu värre – så baserar man numera också sitt första intryck på hur människan framför sig ser ut. Att detta sker är sorgligt och ett tecken på att vår samtid är på väg åt fel håll, men nu är det som det är och om vi fokuserar på det första intrycket så finns det några tips i hur man kan ge ifrån sig ett bättre sådant. Vi ser här ett första intryck som en slags arbetsintervju och inte något sekundkort ögonblick. Vi radar här upp dessa här nedan så blir de lättare att följa.

  • Ta i hand. Naturligtvis; ett handslag sker automatiskt och är något som alla gör. Det vi menar här är att man tar i hand – lagom hårt – och samtidigt ser personen i ögonen och memorerar dennes namn medan man själv presenterar sig. 
  • Förnamna. Det här är en klassisk härskarteknik som bland annat Göran Persson använde sig av och förfinade. Här måste du alltså vara försiktig och inte använda dig av detta för frekvent; det vi menar är att du använder namnet du hört – och memorerat – och använder detta någon gång under ert samtal. Det visar bara att du är intresserad. 
  • Le. Just ett leende är det bästa sättet att ge ett bra första intryck och det spelar ingen roll om du har dåliga- eller gula tänder. Visa att du är glad. Har du svårt att le på grund av tänderna så rekommenderar vi att du besöker en tandläkare. En tandläkare kan korrigera och rätta till det du har komplex för och en tandläkare kan – numera – också bleka dina tänder. Detta genom smärtfria och billiga metoder. Förr då man besökte en tandläkare för att bleka sina tänder så kostade det mycket pengar och gav sällan ett bra resultat. Numera får man kritvita tänder efter en behandling hos en tandläkare. Boka in och le!
  • Sträck på dig. Våga ta plats och sjunk inte ihop i stolen eller då du möter personen i fråga. Se till att du har bröstet ut och se självsäker ut. Det behöver inte handla om att du ser ut som en slags alfahanne som ska pinka in ett nytt revir – se bara till att du ser trygg ut och att du är en sådan person som vet vad du gör.
  • Klä dig rätt. Här menar vi inte att du måste visa upp något speciellt märke eller stil – se till att du har rena, hela kläder och gärna något som ser klassiskt och tidlöst ut. Stick ut på rätt sätt sätt.

Det var alltså några nycklar till hur man kan ge ett bättre första intryck. Viktigast är dock att se till att detta håller i sig även över tid. Ett första intryck innebär att du får träffa personen en gång till och det är detta möte som är avgörande om du där får fortsätta eller om du kanske givit något ännu värre – nämligen ett sista intryck.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Går det att genomföra ett ansiktslyft utan kirurgi?

I takt med att åren passerar så tappar våra kroppar den form, de muskler och den spänst som de tidigare haft. Ett faktum som kan vara väldigt svårt att acceptera. Har man ett ungdomligt sett i övrigt så vill man också att detta ska avspeglas i hur man ser ut och det är för många personer svårt at se sig själv i spegeln och se en människa med högt hårfäste, med dubbelhaka, med rynkor i ansiktet, med hängande mage och med små kråkfötter samlade kring ögonen. Detta då man har en annan bild av sig själv och där man till mångt och mycket baserar denna på hur man såg ut i sina yngre dagar. Det här är ingenting unikt och åldrande kan vara fruktansvärt svårt att hantera.

Något som tar oss in på den hjälp som trots allt finns att vända sig till och ta emot. Att genomföra exempelvis ett ansiktslyft för att komma till bukt med hängande, trötta ögon, för att släta ut pannan eller för att korrigera de små kråkfötter vi ovan nämnde är ingenting som idag möts med samma skepsis från omvärlden som det förr gjorde. Detta dels för att fler väljer att göra det och dels också beroende på att ett ansiktslyft idag inte per automatik behöver innebära de baksidor som man förknippar med ingreppet.

Kort sagt; ett ansiktslyft går att genomföra utan kirurgi och där man istället använder sig av trådar. Ansiktslyft utan kirurgi gör att man slipper de risker som finns med att bli sövd via narkos, att man slipper den långa konvalscenstiden som krävs och att man slipper de ärr som kan förekomma.

Fördelar med ansiktslyft utan kirurgi

Kort sagt; man får ett perfekt resultat vid ett ansiktslyft utan kirurgi och om vi tittar lite på fördelarna som finns med att genomföra ett ansiktslyft med metoden V-soft lift så kan vi rada upp några sådana för att ge en bättre bild kring varför vi anser att den metoden är att föredra. Kort och gott – här är fördelarna som finns med ansiktslyft utan kirurgi:

  • Jobb direkt. Du kommer nästan direkt att kunna återgå till ditt jobb – förvisso med mindre blånader kring det område där du valt att lyfta med V-soft lift och konvalscensen sträcker sig till maximalt en vecka. Blånaderna? De är borta efter 2-4 veckor. 
  • Effekten. Du kommer att se resultat nästan direkt och det kommer att sitta i under en lång tid. Räkna med att ditt nya, fräscha och pigga ansikte kommer att bestå under minst 24 månader. 
  • Kort behandling. Genomgående för ansiktslyft utan kirurgi är att det är korta behandlingstider. Vid V-soft Lift så innebär detta ungefär 30-60 minuter och där vanlig lokalbedövning används.
Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Piggare utseende genom en ögonlocksplastik

Väldigt många personer har en felaktig bild av estetisk kirurgi i vilken man anser att det handlar om något vulgärt. Framför sig ser man ett ingrepp – ett osäkert sådant – där slutresultatet blir markant och att detta inte är i en positiv bemärkelse. Det man gör här är att man dels generaliserar och dels bottnar sin åsikt och sina antaganden i felaktigheter och nidbilder kring estetisk kirurgi i allmänhet och plastikkirurgi i synnerhet.

Sanningen är att de flesta ingrepp idag är säkra och så små att de knappt syns; detta enbart i en positiv bemärkelse. Med att ett ingrepp inte syns menar vi här att man exempelvis genom en ögonlocksplastik inte per definition förändrar sitt utseende utan där man snarare förädlar det.

Genom åren så tappar huden sin spänst, den förlorar sin elasticitet och detta är något som syns främst kring ögonen. Det här gör att man dels ser tröttare ut och att man dels också kan har problem med att se – detta då ögonlocken hänger över synfältet. En ögonlocksplastik innebär – kortfattat – att man med hjälp av laser (eller andra metoder)tar bort överflödig hud, att man slätar ut rynkor och att man tar bort fett som samlats kring ögonen. Det här syns i form av att patienten ser yngre, piggare och fräschare ut och det handlar således inte om något vulgärt ingrepp där hela personens ansikte förändras.

Ögonlocksplastik populärt i Stockholm

Just ett ingrepp som en ögonlocksplastik är ett tydligt tecken på ett område där acceptansen också så sakteliga börjat visa sig – särskilt i Stockholm där det dels finns flertalet kliniker som erbjuder en ögonlocksplastik och där dels också fler och fler genomfört/står inför att genomföra ingreppet – och det är naturligtvis positivt.

Det är ofta ett par pigga ögon som ger ett bra första intryck och kan man här genom professionell hjälp – med minimala risker involverade – skaffa sig dessa pigga ögon; ja, då måste man också få göra det.

Att dra all estetisk kirurgi över samma kam och se ingrepp som något förfulande är inte bara fel; det är direkt hånfullt mot de personer som de facto lider av problem som de behöver hjälp med att korrigera. Om det sedan handlar om en ögonlocksplastik i Stockholm, om ett rumplyft i Göteborg eller ett ansiktslyft på en klinik i Malmö spelar ingen roll – det är den felaktiga och fördömande uppfattningen som måste ändras kring estetisk- och plastikkirurgi.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips