Hälsokontroller ger svar på hur du mår

Ett problem i dagens samhälle är att vi sällan agerar preventivt. Rent konkret så kan detta exemplifieras av sjukdomar och ohälsa. Det är först när vi känner att någonting är fel som vi vänder oss till sjukvården och väl där så kan det vara i absolut senaste laget. Samma sak gäller för psykisk ohälsa som under senare år kommit att bli än mer aktuellt: vi missar varningssignaler och kör på hela vägen till dess att vi når väggen; varpå en lång rehabilitering krävs innan vi åter är på fötter igen. 

Genom hälsokontroller i Stockholm kan man agera preventivt och i ett förebyggande syfte: man tar reda på hur man mår både mental och rent fysiskt och kan genom detta också identifiera risker och problem innan de hunnit växa sig stora och akuta. Hälsokontroller i Stockholm fungerar både för den enskilde individen och för företag. Du som privatperson kan anmäla dig för en kontroll och likväl så kan även företag göra detta som ett led om att värna om arbetsmiljö och företagshälsa. Det senare är något som både rekommenderas och som kan visa sig vara något som sparar enorma pengar. 

Problem med sjukdagar? Förebygg genom hälsokontroller 

Hur är egentligen arbetsmiljön på ert företag? Hur mår de anställda rent fysiskt – men framförallt mentalt? Stress är idag en av de största riskerna som finns i vår samhälle och man kan numera se att detta räknas som en folksjukdom. Våra arbeten har stor del i detta och många arbetsgivare erbjuder arbetsplatser som ställer orimliga krav på prestation. Förr eller senare så tar det stopp och då står man där med en personal som mår dåligt och där sjukskrivningar – både kortare och längre sådana – börjar dyka upp. Sjukskrivningar som kostar enorma pengar. Detta kan förebyggas genom hälsokontroller i Stockholm där man som företag – beroende på storlek – avsätter en eller flera dagar för att låta varje anställd testas för exempelvis blodtryck, immunförsvar, levervärden, puls och hur vitamin- och mineralintag ser ut. 

Utöver detta så handlar det även om att reda ut hur man mår på insidan. Känner du dig nedstämd? Upplever du ångest över jobbet? Har du svårt att skilja på vardag och jobb och känner du stress över saker som ska göras på jobbet även under helgen? Detta är frågor som ventileras och där svaren som ges kan ge ett företag svart på vitt hur de anställda egentligen mår – samtidigt som man också kan få tips om vilka åtgärder som kan göra skillnad. Vad gäller den fysiska statusen så mår alla företag bra om de anställda håller en bra fysik. Kanske kan exempelvis en utmaning om x antal steg per dag vara något som kan fungera som en motiverande morot? 

Det finns massor av lösningar att använda för att skapa en bättre företagshälsa och bättre arbetsmiljö. Grundproblemet ligger inte där – det ligger i att man inte uppfattar signalerna som finns när folk inte mår bra. Genom regelbundna hälsokontroller i Stockholm så blir dessa signaler betydligt starkare. Som företag så gör man en rejäl investering i denna fråga. Både för sina anställda och för den framtida omsättningen. 

Publicerat den
Kategoriserat som Tips