Går det att genomföra ett ansiktslyft utan kirurgi?

I takt med att åren passerar så tappar våra kroppar den form, de muskler och den spänst som de tidigare haft. Ett faktum som kan vara väldigt svårt att acceptera. Har man ett ungdomligt sett i övrigt så vill man också att detta ska avspeglas i hur man ser ut och det är för många personer svårt at se sig själv i spegeln och se en människa med högt hårfäste, med dubbelhaka, med rynkor i ansiktet, med hängande mage och med små kråkfötter samlade kring ögonen. Detta då man har en annan bild av sig själv och där man till mångt och mycket baserar denna på hur man såg ut i sina yngre dagar. Det här är ingenting unikt och åldrande kan vara fruktansvärt svårt att hantera.

Något som tar oss in på den hjälp som trots allt finns att vända sig till och ta emot. Att genomföra exempelvis ett ansiktslyft för att komma till bukt med hängande, trötta ögon, för att släta ut pannan eller för att korrigera de små kråkfötter vi ovan nämnde är ingenting som idag möts med samma skepsis från omvärlden som det förr gjorde. Detta dels för att fler väljer att göra det och dels också beroende på att ett ansiktslyft idag inte per automatik behöver innebära de baksidor som man förknippar med ingreppet.

Kort sagt; ett ansiktslyft går att genomföra utan kirurgi och där man istället använder sig av trådar. Ansiktslyft utan kirurgi gör att man slipper de risker som finns med att bli sövd via narkos, att man slipper den långa konvalscenstiden som krävs och att man slipper de ärr som kan förekomma.

Fördelar med ansiktslyft utan kirurgi

Kort sagt; man får ett perfekt resultat vid ett ansiktslyft utan kirurgi och om vi tittar lite på fördelarna som finns med att genomföra ett ansiktslyft med metoden V-soft lift så kan vi rada upp några sådana för att ge en bättre bild kring varför vi anser att den metoden är att föredra. Kort och gott – här är fördelarna som finns med ansiktslyft utan kirurgi:

  • Jobb direkt. Du kommer nästan direkt att kunna återgå till ditt jobb – förvisso med mindre blånader kring det område där du valt att lyfta med V-soft lift och konvalscensen sträcker sig till maximalt en vecka. Blånaderna? De är borta efter 2-4 veckor. 
  • Effekten. Du kommer att se resultat nästan direkt och det kommer att sitta i under en lång tid. Räkna med att ditt nya, fräscha och pigga ansikte kommer att bestå under minst 24 månader. 
  • Kort behandling. Genomgående för ansiktslyft utan kirurgi är att det är korta behandlingstider. Vid V-soft Lift så innebär detta ungefär 30-60 minuter och där vanlig lokalbedövning används.
Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Piggare utseende genom en ögonlocksplastik

Väldigt många personer har en felaktig bild av estetisk kirurgi i vilken man anser att det handlar om något vulgärt. Framför sig ser man ett ingrepp – ett osäkert sådant – där slutresultatet blir markant och att detta inte är i en positiv bemärkelse. Det man gör här är att man dels generaliserar och dels bottnar sin åsikt och sina antaganden i felaktigheter och nidbilder kring estetisk kirurgi i allmänhet och plastikkirurgi i synnerhet.

Sanningen är att de flesta ingrepp idag är säkra och så små att de knappt syns; detta enbart i en positiv bemärkelse. Med att ett ingrepp inte syns menar vi här att man exempelvis genom en ögonlocksplastik inte per definition förändrar sitt utseende utan där man snarare förädlar det.

Genom åren så tappar huden sin spänst, den förlorar sin elasticitet och detta är något som syns främst kring ögonen. Det här gör att man dels ser tröttare ut och att man dels också kan har problem med att se – detta då ögonlocken hänger över synfältet. En ögonlocksplastik innebär – kortfattat – att man med hjälp av laser (eller andra metoder)tar bort överflödig hud, att man slätar ut rynkor och att man tar bort fett som samlats kring ögonen. Det här syns i form av att patienten ser yngre, piggare och fräschare ut och det handlar således inte om något vulgärt ingrepp där hela personens ansikte förändras.

Ögonlocksplastik populärt i Stockholm

Just ett ingrepp som en ögonlocksplastik är ett tydligt tecken på ett område där acceptansen också så sakteliga börjat visa sig – särskilt i Stockholm där det dels finns flertalet kliniker som erbjuder en ögonlocksplastik och där dels också fler och fler genomfört/står inför att genomföra ingreppet – och det är naturligtvis positivt.

Det är ofta ett par pigga ögon som ger ett bra första intryck och kan man här genom professionell hjälp – med minimala risker involverade – skaffa sig dessa pigga ögon; ja, då måste man också få göra det.

Att dra all estetisk kirurgi över samma kam och se ingrepp som något förfulande är inte bara fel; det är direkt hånfullt mot de personer som de facto lider av problem som de behöver hjälp med att korrigera. Om det sedan handlar om en ögonlocksplastik i Stockholm, om ett rumplyft i Göteborg eller ett ansiktslyft på en klinik i Malmö spelar ingen roll – det är den felaktiga och fördömande uppfattningen som måste ändras kring estetisk- och plastikkirurgi.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips