Går det att genomföra ett ansiktslyft utan kirurgi?

I takt med att åren passerar så tappar våra kroppar den form, de muskler och den spänst som de tidigare haft. Ett faktum som kan vara väldigt svårt att acceptera. Har man ett ungdomligt sett i övrigt så vill man också att detta ska avspeglas i hur man ser ut och det är för många personer svårt at se sig själv i spegeln och se en människa med högt hårfäste, med dubbelhaka, med rynkor i ansiktet, med hängande mage och med små kråkfötter samlade kring ögonen. Detta då man har en annan bild av sig själv och där man till mångt och mycket baserar denna på hur man såg ut i sina yngre dagar. Det här är ingenting unikt och åldrande kan vara fruktansvärt svårt att hantera.

Något som tar oss in på den hjälp som trots allt finns att vända sig till och ta emot. Att genomföra exempelvis ett ansiktslyft för att komma till bukt med hängande, trötta ögon, för att släta ut pannan eller för att korrigera de små kråkfötter vi ovan nämnde är ingenting som idag möts med samma skepsis från omvärlden som det förr gjorde. Detta dels för att fler väljer att göra det och dels också beroende på att ett ansiktslyft idag inte per automatik behöver innebära de baksidor som man förknippar med ingreppet.

Kort sagt; ett ansiktslyft går att genomföra utan kirurgi och där man istället använder sig av trådar. Ansiktslyft utan kirurgi gör att man slipper de risker som finns med att bli sövd via narkos, att man slipper den långa konvalscenstiden som krävs och att man slipper de ärr som kan förekomma.

Fördelar med ansiktslyft utan kirurgi

Kort sagt; man får ett perfekt resultat vid ett ansiktslyft utan kirurgi och om vi tittar lite på fördelarna som finns med att genomföra ett ansiktslyft med metoden V-soft lift så kan vi rada upp några sådana för att ge en bättre bild kring varför vi anser att den metoden är att föredra. Kort och gott – här är fördelarna som finns med ansiktslyft utan kirurgi:

  • Jobb direkt. Du kommer nästan direkt att kunna återgå till ditt jobb – förvisso med mindre blånader kring det område där du valt att lyfta med V-soft lift och konvalscensen sträcker sig till maximalt en vecka. Blånaderna? De är borta efter 2-4 veckor. 
  • Effekten. Du kommer att se resultat nästan direkt och det kommer att sitta i under en lång tid. Räkna med att ditt nya, fräscha och pigga ansikte kommer att bestå under minst 24 månader. 
  • Kort behandling. Genomgående för ansiktslyft utan kirurgi är att det är korta behandlingstider. Vid V-soft Lift så innebär detta ungefär 30-60 minuter och där vanlig lokalbedövning används.
Publicerat den
Kategoriserat som Tips